Sprawozdanie finansowe za rok 2023. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników, Bilans i Zestawienie zmian w funduszu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach

Nazwa:
Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach
Podmiot stanowiący:
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach
Przechowuje:
Główna Księgowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach

Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian funduszu jednostki

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bilans jednostki budżetowej pdf 168.54 KB Ireneusz Kozieł
Informacja dodatkowa pdf 216.04 KB Ireneusz Kozieł
Rachunek zysków i strat jednostki pdf 144.25 KB Ireneusz Kozieł
Zestawienie zmian w funduszu jednostki pdf 131.76 KB Ireneusz Kozieł
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 maj 2024 08:04 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 08:05 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 08:06 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2024 08:08 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 08:09 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 08:11 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 08:12 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 08:12 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2024 08:14 Ireneusz Kozieł