BAZTECH
Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 20 bibliotek akademickich i ośrodków inte dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z około 350 tytułów od 1998 roku. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism, zeszytów naukowych wydawanych przez 20 biblioteka akademickich, materiałów konferencyjnych
Zakres : od 1998
KNOVEL
Pełnotekstowa baza z zakresu nauk technicznych, z możliwością pracy na interaktywnych wykresach i tabelach. Umożliwia dostęp do książek, w tym podręczników z zakresu techniki oraz materiałów konferencyjnych takich wydawców jak m.in. American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser, Synapse
Nasza Uczelnia ma dostęp do następujących kolekcji tematycznych:
 • Aerospace and Radar Technology
 • Civil Engineering and Construction Materials
 • Electrical and Power Engineering
 • Food Science
 • General Engineering and Engineering Management
 • Mechanics and Mechanical Engineering
 • Metals and Metallurgy
Dostęp do zasobów jest możliwy z komputerów znajdujących się w Bibliotece PWSZ oraz z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelni.
Wirtualna Biblioteka Inżyniera
Jest to przedsięwzięcie, które pozwoli zainteresowanym - inżynierom, projektantom, wykonawcom, naukowcom i studentom korzystać z zasobów informacji powstałej w polskim środowisku technicznym. W pierwszym etapie WBIR gromadzić będzie publikacje z zakresu szeroko rozumianej problematyki budownictwa - od zagadnień prawnych, ekonomicznych, poprzez techniczne i materiałowe do wykonawstwa. Przyjęto zasadę, że publikacje dostępne w zasobach WBIR są już z reguły wcześniej drukowane w wydawnictwach konferencyjnych, czasopismach lub książkach ale dopuszczone są także sytuacje gdy publikacja będzie dostępna wyłącznie w WBIR w postaci elektronicznej
Bazy Urzędu Patentowego
 • Wynalazki
 • Wzory użytkowe
 • Znaki towarowe
 • Międzynarodowe znaki towarowe - porozumienie madryckie
 • Wzory przemysłowe
 • Wzory zdobnicze
 • Oznaczenia geograficzne
 • Topografie układów scalonych