Mrowiny

Ulica: Szkolna 6

58-130 Żarów

Telefon:74 858 03 16

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Mrowinach

Posiłek w szkole i w domu

 

Program: Wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 moduł 3

Całkowita wartość wynosi: 93 550,80

Kwota dofinansowania: 74 840,64

Głównym celem programu jest wspieranie w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Grupy docelowe stanowią wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach

Realizowane zadanie: doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Mrowinach.

Wsparcie finansowe w całości zostanie wykorzystane na zakup nowego wyposażenia kuchni oraz jadalni. Zakupione zostaną sprzęty i urządzenia do wyposażenia stanowisk do obróbki cieplnej, stanowisk sporządzania potraw i napojów oraz produkcji ciast, stanowisk obróbki wstępnej oraz stanowisk mycia naczyń. Do stołówki i jadalni zakupione zostaną także nowe meble, zastawy stołowe, drobny sprzęt kuchenny. Wsparcie finansowe pozwoli na wymianę starych sprzętów i mebli, co wpłynie na bezawaryjne i łatwiejsze przygotowywanie posiłków. Poprawi się jakość przygotowywanych posiłków. Zakupione sprzęty i urządzenia pozwolą na stosowanie nowoczesnych metod przygotowywania posiłków przez co posiłki zostaną zróżnicowane. Wpłynie to na uatrakcyjnienie jadłospisów. Nowe meble do jadalni poprawą jej estetykę.