Mrowiny

Ulica: Szkolna 6

58-130 Żarów

Telefon:74 858 03 16

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

w Mrowinach

Zapytania Ofertowe

 

 

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach w załącznikach składa zapytania ofertowe na zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej oraz artykułów biurowych na rok 2018.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 grudnia 2017 godz.10.00

Poniżej linki do druków zapytań ofertowych oraz wzory ofert

oferta na chemię i artykuły biurowe

chemia i artykuły biurowe - formularze rzeczowo-cenowe

oferta na artykuły spożywcze

Artykuły spożywcze - formularze rzeczowo-cenowe

Rozstrzygnięcie ogłoszonych zapytań ofertowych na  2018 rok.