obraz babka

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Adresowany jest on do wszystkich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Polsce.

tu jest alt obrazka

W środę 28 października do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej przybyli uczniowie klasy II Gimnazjum nr 6 w Koninie. Pierwsze kroki skierowali do Wypożyczalni Głównej, gdzie poznali regulamin działu oraz nabyli praktyczne umiejętności obsługiwania katalogu komputerowego

Jaskinia Niedzwiedzia Wychowankowie wraz z organizatorami wycieczki Romanem Koniecznym i Bolesławem Kozówem odwiedzili Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie

Tekst alternatywny

PANORAMA RACŁAWICKA Wychowankowie wraz z organizatorem wycieczki Antonim Grobelnym odwiedzili Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.