PANORAMA RACŁAWICKA Wychowankowie wraz z organizatorem wycieczki Antonim Grobelnym odwiedzili Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.