Sprawozdanie finansowe za rok 2022. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników, Bilans i Zestawienie zmian w funduszu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach

Nazwa:
Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach
Podmiot stanowiący:
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach
Przechowuje:
Główna Księgowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach

Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian funduszu jednostki

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bilans jednostki budżetowej pdf 271.38 KB Ireneusz Kozieł
Informacja dodatkowa pdf 274.93 KB Ireneusz Kozieł
Rachunek zyskow i strat pdf 264.66 KB Ireneusz Kozieł
Zestawienie zmian w funduszu pdf 260.35 KB Ireneusz Kozieł
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 15 październik 2016 14:36
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 16:33 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 16:34 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 16:36 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 17:07 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 17:11 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 maj 2023 17:45 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 maj 2023 17:47 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 maj 2023 17:48 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 17:52 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 17:53 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 07:50 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 07:51 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 07:52 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 07:52 Ireneusz Kozieł