W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Sprawozdanie finansowe za rok 2023. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników, Bilans i Zestawienie zmian w funduszu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach

Sprawozdanie finansowe za rok 2022. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników, Bilans i Zestawienie zmian w funduszu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach