Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista – ds. kadrowych i płac.

Dyrektor MOW Mrowiny informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.  stanowisko  zostało rozstrzygnięte

Uzasadnienie

Wybrani  kandydaci  złożyli  wymagane dokumenty spełniające wymogi formalne. 
Przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że wybrana osoba posiadają  niezbędne  kwalifikacje  do  wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór.                                   

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 26 lipiec 2023 17:17 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. środa, 26 lipiec 2023 17:19 Ireneusz Kozieł