Dyrektor MOW Mrowiny informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostało rozstrzygnięte

Uzasadnienie

Wybrani kandydaci złożyli wymagane dokumenty spełniające wymogi formalne.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że wybrana osoba posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 grudzień 2023 22:09 Ireneusz Kozieł
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 grudzień 2023 22:10 Ireneusz Kozieł