W niniejszej kategorii przedstawiamy dostęp do wybranych baz danych.

Bazy Biblioteki Narodowej
ponad dwadzieścia baz danych prowadzonych w systemie MAK, m.in.:
  • Książki polskie od 1980
  • Książki polskie podziemne od 1976-1989
  • Artykuły z czasopism polskich od 1996
  • Czasopisma polskie nowe
  • Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1975-1986
  • Centralny Katalog Książek Zagranicznych od 1987
  • Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
  • Centralny Katalog Czasopism Polskich
  • Informator o bibliotekach w Polsce
  • ISBN - Katalog Polskich Wydawców
Copac
Copac to katalog połączony, który zapewnia bezpłatny dostęp do katalogów online z wielu dużych bibliotek uniwersyteckich i ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także coraz większej liczby bibliotek specjalistycznych, jak również do British Library, National Library of Scotland i National Library of Wales
KARO - Katalog rozproszony Bibliotek Polskich
Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.
NUKaT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych.
Regiony wschodniej Polski
baza wielodziedzinowa, obejmuje wydawnictwa opublikowane po 1990 r., prowadzona na bieżąco przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
WorldCat
katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Internetowa Encyklopedia PWN
Wikipedia
wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii , działającej na zasadzie otwartej treści .

Słowniki

Ling.pl
multisłownik zawierający ponad 518 tys. haseł z kilkunastu słowników, w tym duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski EXETER, słowniki angielsko-angielskie (m.in. Webster's), słownik najczęstszych błędów w angielskim, a także duży słownik ortograficzny języka polskiego
DEP
słownik polsko <=> niemiecki
DICT
słownik polsko <=> angielski
Słownik Języka Polskiego
internetowy słownik PWN

BAZEKON
Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych.
EBOR
katalog wydawnictw (monografii, serii, dokumentów elektronicznych i czasopism) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
Ekonomia on-line
Serwis ekonomiczny, kierujący czytelnika do internetowych źródeł informacji polskich i zagranicznych
EUROSTAT
Baza statystyczna Unii Europejskiej

The Internet Encyclopedia of Philosophy
Internetowa encyklopedia filozofii, w języku angielskim.

ARTON - Poslka literatura humanistyczna
Elektroniczna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Projekt Uniwersytetu Gdańskiego ; arcydzieła literatury polskiej ; noty biograficzne
Staropolska On-Line
Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy
Polska Bibliografia Literacka 1990-1995
Tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach,
tysiące informacji o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.
Bibliografia Bara
Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939)
Filmpolski.pl.
Internetowa baza filmu polskiego. Film polski, film w prasie polskiej

Biblioteka Wirtualna Matematyki
Pełnotekstowa baza publikacji polskich z zakresu matematyki
ARXIV.ORG
Archiwum publikacji z fizyki, matematyki, informatyki i biologii kwantowej
MATH
Abstraktowa matematyczna baza danych
DML: Digital Mathematics Library
Pełnotekstowa baza publikacji i czasopism matematycznych

Nauka Polska
Portal poświęcony w całości nauce polskiej. Zawiera głównie informacje o bazach danych prowadzonych i udostępnianych przez nasz Ośrodek Przetwarzania Informacji: Badania naukowe SYNABA, Rozprawy doktorskie i habilitacyjne, Instytucje naukowe, Ludzie nauki i in.
SYMPO
Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych dostępnych w bibliotekach polskich. Rejestruje ona dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 r. Zawiera ok. 27100 rekordów i aktualizowana jest w trybie cotygodniowym.
Zakres : od 1980
SYNABA
Baza danych SYNABA jest bazą wielotematyczną, gromadzącą informacje o pracach naukowo-badawczych, rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyzach naukowych wykonywanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych

Katalog Polskich Norm
Informacja o Polskich Normach.
Zakres : stan aktualny (aktualizacja miesięczna)