Majątek Naszej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono materiały nt. majątku publicznego, którym dysponuje i zarządza Nasza Instytucja. 

Karta informacyjna dokumentu

   
Nazwa: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach. Stan na dzień 31.12.2022 r.
z dnia: 31.12.2022
Organ stanowiący: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach
Przechowuje: Głóny Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach
Dostępność danych: Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
Podstawa ograniczenia: ---
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniżej załącznik