Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Karta informacyjna dokumentu

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa Instytucji w Naszym Mieście otrzymała Statut uchwałą nr XXI/433/08 Rady Naszego Miasta z dnia 15 września 2008 roku. Treść uchwały i statutu jest dostępna na stronie Urzędu Naszego Miasta - w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Uchwały Rady Naszego Miasta.