W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Naszą Instytucję rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Dokumenty archiwalne są przechowywane w Zakładowym Archiwum Akt. Po upływie wymaganego prawem okresu przechowywania i po utracie praktycznego znaczenia dla  potrzeb Naszej Instytucji dokumetacja ta jest niszczona za zgodą Archiwum Państwowego.

W Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszym Mieście prowadzone są następujące rejestry: